Care en cure (ICT in de zorg)

Vertrouwelijke patiëntgegevens een grote uitdaging in de zorgsector.

Efficiency en innovatie zijn belangrijk bij ICT in de zorg.

Als gevolg van de veranderingen in de maatschappij is de zorg voortdurend in beweging. Mensen eisen een steeds hogere kwaliteit, snellere hulp, meer aandacht en zijn steeds beter op de hoogte van de mogelijkheden. Door invloed van de toenemende vergrijzing, wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderingen in inkomstenstromen komt de zorg onder steeds grotere druk te staan.

Maar er veranderd meer: de diversiteit in woonvormen en ook de scheiding in wonen en zorg neemt toe. En doordat instellingen steeds meer gaan fuseren ontstaan grotere organisaties die hun zorg anders, efficiënter en vraaggestuurd willen inrichten.Efficiency en innovatie zijn dan ook belangrijke aandachtsgebieden, waar automatisering een belangrijke rol in speelt.

 

Zorgsector gebaat bij betrouwbare ICT oplossingen

Zorgorganisaties helpen met deze enorme uitdagingen op gebied van ICT is GTS Online op het lijf geschreven. Van intelligente informatiesystemen in grote organisaties tot informatievoorziening voor ambulante zorgverleners bij decentrale zorg van bijvoorbeeld ouderen die thuis wonen. Betrouwbaarheid van de gegevens en systemen is voor een belangrijk deel bepalend in het verlenen van mensgerichte zorg.

Wij ondersteunen u op gebied van o.a. functioneel applicatiebeheerder, koppelingen met Electronische Cliënten Dossiers (ECD), planningsystemen of maatwerkapplicaties voor specifieke toepassingen. Voor u een hele zorg minder.

Meer weten over cloudcomputing, cloudhosting, cloud storage of onze andere diensten?

 

Neem contact op