Care en cure (ICT in de zorg)

Net als in andere sectoren is ICT in de zorg van levensbelang

Als gevolg van de veranderingen in de maatschappij is de zorg voortdurend in beweging. Mensen verwachten een hoge kwaliteit, snelle hulp en adequate zorg en dat met steeds minder handen aan het bed. In combinatie met een toenemende vergrijzing komt de zorg onder steeds hogere druk te staan.

Efficiency en innovatie zijn dan ook belangrijke aandachtsgebieden, waar automatisering een belangrijke rol in speelt. Waar het jarenlang alleen maar ging om het in de lucht houden van een elektronisch cliënten dossier is er nu sprake van allerlei sensoren in en rondom een bed, worden allerlei applicaties aan elkaar gekoppeld en kan de medicatietoediening centraal gestuurd worden. De druk op een stabiele ICT infrastructuur is daarbij dus van levensbelang.

Zorgsector gebaat bij betrouwbare ICT oplossingen

Zorgorganisaties helpen met deze enorme uitdagingen op gebied van ICT is GTS Online op het lijf geschreven. Van intelligente informatiesystemen in grote organisaties tot informatievoorziening voor ambulante zorgverleners bij decentrale zorg van bijvoorbeeld ouderen die thuis wonen. Betrouwbaarheid van de gegevens en systemen is voor een belangrijk deel bepalend in het verlenen van mensgerichte zorg.

We pitchen natuurlijk veel op digitaal werkcomfort, wat voor de meeste organisaties betekent dat de kantoorautomatisering goed op orde is en dat applicaties en data gemakkelijk te gebruiken is. Dit is binnen de zorg veelal een stuk diverser dan in een gemiddeld mkb-bedrijf. Een gave uitdaging dus. Maar ook goed om te weten: voor een veilige en stabiele digitale werkplek moet de infrastructuur eronder ook slim ingericht zijn. We hebben niet voor niets bij bijvoorbeeld Stichting Azora de hele serverinfrastructuur ingericht: een werkplek van levensbelang start met een goede inrichting op een robuust fundament.

 

Neem contact op