Gebruik desktop pc’s neemt steeds verder af

In de zakelijke markt maken eindgebruikers, net als is de privésfeer, steeds vaker gebruik van andere personal computers dan de klassieke desktop pc om werkzaamheden uit te voeren. Anno 2017 is minder dan de helft van de kantoorwerkplek een desktop pc, aldus Computer Profile. Met deze conclusie in het achterhoofd, gaan we terug naar 2010 waar destijds meer dan 70% van de kantoorwerkplekken een desktop pc was. De opkomst van de laptops, thin-clients en tablets hebben ervoor gezorgd dat de desktop pc-terrein verliest. Wat is de oorzaak hier van?

 

Desktops, laptops, thin clints & tablets

Het feit dat er steeds minder desktop PC’s in omloop zijn wil niet zeggen dat de desktop is uitgebannen. Bij bedrijven met minimaal 50 FTE geeft 77% aan dat er nog desktop PC’s in gebruik zijn.

Op het moment dat er gekeken wordt naar de sectoren en het gebruik van desktop Pc’s is te zien dat in overheid- en zorginstellingen respectievelijk nog 65 en 58% van de vestigingen desktop pc’s gebruiken.  Daarentegen is in het onderwijs- en industrie een zeer lichte daling te zien, in deze sectoren is 89 en 87% van de werkplekken voorzien van een desktop pc.

Over de gehele onderzoekpopulatie is te zien dat 29% van de werknemers een laptop gebruiken. Hierbinnen wordt de laptop het minst vaak gebruikt binnen de publieke sector. Naast de daling in het aantal desktop pc’s is er een daling te zien in het aantal laptops.

De daling van desktop pc’s en laptops wordt deels overgenomen door het inzetten van thin-client oplossingen. Vanaf 2010 is het gebruik hiervan met 10,4% gestegen, met name binnen de zorgsector wordt veel gebruik gemaakt van thin-client oplossingen. Ruim 75% van de instellingen maakt hier gebruik van. Naast de zorg is de thin-client ook binnen de overheid veel gebruikt. Het onderwijs, ICT & Utilities sector maakt het minst gebruik van thin-clients, respectievelijk 16 en 18%.

In 2010 heeft Apple de eerste IPad geïntroduceerd, sindsdien is het gebruik van tablets in de zakelijke markt vrij snel toe genomen. Inmiddels lijkt de toename en in gebruik name van tablets over zijn hoogste punt heen. De eerdergenoemde publieke sector maakt het meest gebruik van tablets (40%) daarentegen wordt in de transportsector het minst gebruik gemaakt van tablets.

 

Welke fabrikanten hebben een stevige positie?

De markt voor tablets wordt momenteel nog aangevoegd door Apple dat gevolgd wordt door Samsung en Microsoft. Het gebruik van andere mobiele apparatenzijn in het onderzoek niet meegenomen.

De markt voor Desktop pc’s, laptops en thin-client systemen lijkt te zijn verzadigd. De verdeling in aandelen lijkt redelijk gelijk te blijven. HP is marktleider, gevolgd door Dell. Desktops en laptopsystemen kennen voor het belangrijkste deel dezelfde fabrikanten en zijn daarom samen in de figuur weergegeven.

Van het totale aantal desktops en laptops dat Computer Profile aantreft wordt het grootste deel gevormd door de systemen van HP. Circa 47 procent van het totaal betreft een HP Inc. systeem. Na HP vormen de desktops en laptops van Dell, met een aandeel van 36 procent, de tweede grootste groep. Lenovo heeft vanaf 2010 terrein gewonnen op de Nederlandse Markt terwijl Fujitsu terrein heeft verloren.

 

Ontwikkelingen en toekomst

De toename aan mobiele devices binnen de verschillende sectoren zal de komende jaren verder gaan toenemen. De voornaamste oorzaak voor het dalen van het aantal desktop- en laptops komt door het introduceren van Cloud oplossingen. Microsoft, Amazon en Google, maar ook kleinere leveranciers van specifieke bedrijfssoftware, zorgen ervoor dat interne processen (bedrijfsactiviteiten) uitgevoerd kunnen worden op mobiele devices. Naast Cloud toepassingen heeft applicatie-virtualisatie met bijvoorbeeld Citrix Xenapp, Microsoft Remote Desktop Services of VMware Horizon ervoor gezorgd dat medewerkers steeds vaker een flexibele werkplek zoals thin client of tablet kunnen gebruiken.

Het gebruik van eigen on-premises datacenter infrastructuren neemt af, evenals het gebruik van terminal based computing oplossingen zoals eerder benoemd. De voornaamste reden is het verruilen van legacy applicaties voor SaaS toepassingen, omwille van de flexibiliteit in het licentiemodel. Daarnaast brengen deze nieuwe oplossingen uitdagingen met zich mee als het gaat om security, compliancy, compatibiliteit en het beheer van de omgeving.

Microsoft creëert een nieuwe markt door in te zetten op mobility. Door het nieuwe besturingssysteem Windows 10 maken organisaties, in de strategische fase, de keuze om af te stappen van terminal based computing en te kiezen voor lokale werkplekken mét shared services in de Cloud.

Hybride architecturen, operational lease, software defined networking, software assetmanagement, mobile application management en synchronized security zijn veelal onderwerp in de probleemstelling.

 

Wat nu?

Herkent u zich in dit verhaal en erkent u de uitdagingen ten aanzien van security, beheer, flexibiliteit en inzicht? GTS-Online profileert zich als strategisch partner en erkent het belang van een wel afgewogen beslissing voor de komende drie tot vijf jaar. Wilt u graag horen op welke wijze u rendement haalt middels digitale disruptie? We maken graag een vrijblijvende afspraak!