Management buy-out van GTS-Online

Veenendaal, 30 maart 2020 – GTS-Online maakt bekend dat Henk Bloemendal is teruggetreden als directeur groot-aandeelhouder van GTS-Online. Alfred van den Born en Johan de Haan hebben alle aandelen van Dhr. Bloemendal overgenomen en vormen vanaf heden samen de nieuwe directie van GTS-Online.

Deze management buy-out zal voor de organisatie weinig veranderingen met zich meebrengen. De nieuwe eigenaren zijn de laatste jaren al sterk betrokken en verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse uitvoering en de strategie van GTS-Online. Alfred van den Born was al enkele jaren verantwoordelijk voor de techniek en zal vanaf heden ook de rol van algemeen directeur bekleden. Johan de Haan krijgt de verantwoordelijkheid over de commerciële activiteiten als Manager Sales.

Henk Bloemendal (links), Johan de Haan (midden) en Alfred van den Born (rechts)

Visie op de toekomst

Ook wat betreft de toekomst zal de nieuwe directie op korte termijn geen wezenlijke veranderingen doorvoeren in de strategie van het bedrijf. “De afgelopen jaren is onze dienstverlening al behoorlijk veranderd en nog verder verstevigd door het aantrekken van veel extra technisch personeel. De komende jaren willen we dit graag voortzetten door nog verder in te zetten op de groei van ons cloud-concept Online Werkplek Op Maat en deze kennis blijven inzetten bij onze grotere klanten met een eigen ICT-afdeling.”

 

Dankbaarheid

Ook op deze plaats willen we Henk Bloemendal bedanken voor zijn betrokkenheid als ondernemer, werkgever en collega en voor het maken van GTS-Online zoals deze nu is. Ook in de afgelopen periode van verder zakelijk afscheid nemen was heel prettig. En ook al was de uiteindelijke overdracht, gezien de huidige situatie, letterlijk wat afstandelijk, de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen was dat zeker niet. We hopen op termijn deze fase en tijdperk af te sluiten met een klein feestje, maar ook dat moeten we helaas nog even uitstellen.

 

Over GTS-Online

GTS-Online is al sinds 1998 actief op de Nederlandse markt, destijds als Nederlandse vestiging en onderdeel van GTS-GRAL GmbH. Sinds 2003 zelfstandig en verder ontwikkeld als ICT-specialist op het gebied van ICT-infrastructuur en Server based computing. De afgelopen jaren heeft GTS-Online voorop gelopen op het gebied van het aanbieden van een Online Werkplek voor het MKB. Eind 2019 heeft GTS-Online haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar weten te maken met het behalen van zowel een NEN 7510 als ISO 27001 certificering.