Backend systemen gemigreerd naar SSC RID Utrecht

De Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht) is de ICT-dienstverlener voor de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). RID Utrecht verzorgt daarmee de volledige automatisering voor ongeveer 1800 eindgebruikers. De RID Utrecht is in 2012 van start gegaan en heeft sindsdien stapsgewijs de IT-infrastructuur gemigreerd naar de eigen datacenters. Na de inrichting van de basis omgeving is de frontend omgeving (Citrix) gemigreerd, waarbij we gemeente Baarn begeleid hebben. Nadat voor alle gemeenten de frontend gemigreerd was, zijn alle losse Exchange servers geconsolideerd naar een Exchange cluster van de RID Utrecht. Vervolgens zijn de voorbereidingen getroffen voor een backendmigratie.

Sinds in 2012 de RID Utrecht is gestart als Shared Service Center waren al veel systemen gemigreerd naar de nieuwe centrale infrastructuur. Bij iedere deelnemende gemeente waren er echter nog onderdelen achtergebleven, van Citrix XenApp servers tot databases. Begin 2016 is daarom een project gestart om al dit soort zaken of uit te faseren of te migreren. Vanuit GTS-Online is Johan de Haan afgelopen jaar een aantal dagen per week actief geweest binnen dit zogeheten backend-project. In maart 2017 zijn de laatste systemen uitgeschakeld en is het project succesvol afgerond.

 

Backend systemen gemigreerd naar SSC RID Utrecht.

Laaghangend fruit

Tijdens de inventarisatie bleek al dat tijdens eerdere aanpassingen al veel systemen (deels) gemigreerd waren. Ook waren onderdelen al uitgefaseerd, maar waren hier nog wel databases en/of servers van achtergebleven en was de werkelijke status soms onbekend. Daarom is in maart 2016 voor een het project “Laaghangend fruit” gestart. Binnen dit project zijn de ‘quick wins’ uitgevoerd en kregen we meer inzicht van de hoeveelheid werk en benodigde budget voor de rest van het project.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Johan

Migratie rest van de backend systemen

Het project “Laaghangend fruit” is na juni overgegaan in het definitieve backend migratie project. Met als einddoel dat alle infrastructuur bij de RID Utrecht zou draaien. Op een aantal zaken na die logischerwijs decentraal moesten blijven draaien, zoals switches en servers zoals RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station). De laatste servers zijn afgelopen maart (2017) uitgezet en daarmee waren alle zes de gemeenten en de RSD gemigreerd. In deze periode zijn ruim 330 servers uitgezet en in totaal 110 systemen gemigreerd! Een systeem is in deze context een wisselende combinatie van clientsoftware, database en/of applicatieserver. In deze periode zijn op vijf locaties de decentrale datacenters afgebroken en op drie locaties is de netwerkapparatuur vervangen. En last but not least: het project is volledig binnen budget uitgevoerd!

Diensten uit deze case

Beheer & ondersteuning

Het doel van onze ICT-totaaloplossingen is om mensen optimaal te ondersteunen bij hun werk. Ook als je er zelf even niet uitkomt. Met onze beheer- en ondersteuningsoplossingen ben je ervan verzekerd dat jouw ICT in één keer goed geregeld is. Wij ondersteunen je bij moeilijke vraagstukken of projecten en draaien regelmatig mee in de ondersteuning. Op afstand of op locatie.
Meer over Beheer en ondersteuning