Beveiligingsscan bij Dr. Nassau College

Uitdaging

De core business van  het Dr. Nassau College is het overdragen, toetsen en accrediteren van kennis aan hun studenten. Het overdragen van kennis in de hedendaagse maatschappij wordt op verschillende manieren gedaan. Naast het plenair lesgeven wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale leermethoden. Het Dr. Nassau College maakt hiervoor gebruik van een on-premise ICT infrastructuur en diverse clouddiensten. Deze ICT-Infrastructuur wordt beheerd, onderhouden en operationeel gehouden door een eigen ICT afdeling.

Door toenemende cybercriminaliteit, het steeds meer gebruik maken van cloud-oplossingen en de steeds prominentere plek van ICT binnen het onderwijs is de uitdaging van het beveiligen van de gehele omgeving een échte uitdaging geworden. ICT-beveiliging dient volgens Dr. Nassau College geen belemmering te vormen voor het gebruik van de beschikbare resources. Het Dr. Nassau College vindt het belangrijk om regelmatig de risico’s in kaart te brengen om goed afgewogen keuzes te maken voor nieuwe oplossingen of verbeteringen op de huidige infrastructuur. Om dit te realiseren is er behoefte aan een beveiligingsscan door een security specialist die naast kennis van techniek, ook begrijpt welke processen binnen de organisatie belangrijk zijn.

Het Dr. Nassau College is een brede openbare school voor voortgezet onderwijs in de stad Assen en omliggende regio. Met vijf locaties in Assen, Beilen, Gieten en Norg biedt het Dr. Nassau College keuze uit vrijwel alle types onderwijs. Bij Dr. Nassau draait alles om educatie en data. Wanneer deze data niet beschikbaar is, bereikbaar is of op straat komt te liggen heeft de onderwijsorganisatie een probleem.

 

Dr. Nassau College

Onze oplossing: beveiligingsscan

Dr. Nassau College heeft daarom aan GTS-Online gevraagd om het beveiligingsniveau van de ICT infrastructuur in kaart te brengen. De beveiligingsscan van GTS-Online is een onderzoek waarin we beoordelen op basis van zogeheten ‘best practices’ vanuit fabrikanten, wetgeving en eigen inzicht en ervaring of het niveau van beveiliging acceptabel is. Welke onderdelen aandacht behoeven en op welke manier het gewenste beveiligingsniveau bereikt kan worden. De beveiligingsscan resulteerde in een rapport waarin aangegeven is in hoeverre de ICT-omgeving van Dr. Nassau College afdoende beveiligd is. Waar nodig zijn er concrete aanbevelingen gedaan om het beveiligingsniveau omhoog te brengen. Deze aanbevelingen zijn dermate in detail geformuleerd dat de eigen ICT afdeling hier meteen mee aan de slag kan gaan.

Na het toepassen van de aanbevelingen uit de beveiligingsscan is er een controle gepland om te kijken of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Johan

Diensten uit deze case

Security

Een goed en veilig netwerk is van levensbelang voor iedere organisatie. Toch halen ransomware-aanvallen en beveilingslekken nog regelmatig het nieuws. Ook komen er regelmatig kwetsbaarheden en beveiligingsadviezen naar buiten die extra handelingen vereisen. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste aanbevelingen in de gaten houdt en deze met de juiste prioriteit opvolgt? De securityoplossingen van GTS Online zorgen ervoor dat jouw netwerk beveiligd is tegen risico’s van buitenaf én binnenuit. Zo blijven software en infrastructuur up-to-date én ben jij optimaal beschermd.
Meer over Security