Inventarisatie en advies bij Stichting Liliane Fonds

Het Liliane Fonds is ontstaan uit een particulier initiatief van Liliane en Ignaas Brekelmans-Gronert. De kiem werd gelegd op Sumatra. Hier ontmoette Liliane in 1976 Agnes, een Indonesisch meisje dat net als zijzelf een handicap had aan haar benen als gevolg van polio. Liliane wilde haar op weg helpen naar onafhankelijkheid. In 1980 mondde de actie uit in een stichting: het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds streeft naar een betere wereld, waar kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Dit wordt gerealiseerd door samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika kinderen sterken te maken en de omgeving toegankelijker.

Stichting Liliane fonds heeft aan GTS-Online gevraagd om een algehele inventarisatie te doen van de netwerkomgeving. Het belangrijkste doel van deze inventarisatie was het inzichtelijk maken van welke zaken op orde zijn met betrekking tot de beveiliging en architectuur op ICT-gebied. En waar op korte- of lange termijn actie op ondernomen moet worden.

 

Stichting Liliane fonds.

Resultaat

Tijdens de inventarisatie is er gekeken naar o.a.:

  • de volledige firewall en is de configuratie uitgebreid onder de loep genomen,
  • de manier waarop diensten gepubliceerd waren op het Internet; en of dit overeen kwam met de eigen verwachting van hoe de diensten extern beschikbaar zouden moeten zijn,
  • het geïnstalleerd antivirus product, de status en de configuratie hiervan en
  • de geïnstalleerde updates en firmware op de verschillende componenten in de omgeving.

Dit alles is gedaan op basis van zogeheten ‘best practices’ vanuit fabrikanten, wetgeving en eigen inzicht en ervaring of het niveau van beveiliging acceptabel is. Uit deze inventarisatie is een adviesrapport gekomen welke de aandachtspunten in kaart bracht. Door dit rapport weet het Liliane Fonds beter waar zij zich de komende tijd op kan gaan richten.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Johan

Diensten uit deze case

Security

Een goed en veilig netwerk is van levensbelang voor iedere organisatie. Toch halen ransomware-aanvallen en beveilingslekken nog regelmatig het nieuws. Ook komen er regelmatig kwetsbaarheden en beveiligingsadviezen naar buiten die extra handelingen vereisen. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste aanbevelingen in de gaten houdt en deze met de juiste prioriteit opvolgt? De securityoplossingen van GTS Online zorgen ervoor dat jouw netwerk beveiligd is tegen risico’s van buitenaf én binnenuit. Zo blijven software en infrastructuur up-to-date én ben jij optimaal beschermd.
Meer over Security